Trotig 21 - Trotig o'n em walc'hiñ

trotig 21 - trotig o n em walc hiñ
{"titre1":"Trotig"}
En em walc'hiñ ’ra Trotig e-unan. Naet e zaouarn, e fas, broustet e zent gantañ. Met goude bezañ evet e vannac'h chikolad, ret adkrogiñ ganti ’vat !