Kant biz kant giz – Dizaon-hik (30)

kant biz kant giz – dizaon-hik (30)